Tại Hội nghị, các đại biểu đã được xem phim tư liệu về tác hại của thông tin xấu, độc trên không gian mạng và được nghe đại diện lãnh đạo phòng nghiệp vụ Công an tỉnh thông báo về tình hình an ninh mạng trên địa bàn cả nước nói chung, địa bàn tỉnh Hà Nam nói riêng trong thời gian qua; một số quy định của pháp luật liên quan đến an ninh mạng; trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ giáo viên, công nhân viên khi tham gia mạng xã hội; cách nhận diện các thông tin xấu, độc và các phương thức, thủ đoạn lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch… 

Đại tá Phạm Hoài Nam – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị.
Thông qua hội nghị giúp cán bộ công chức, viên chức trong ngành giáo dục nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng, từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc của các đối tượng phản động, chống đối chính trị trong tình hình hiện nay. 

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng thời, mỗi cán bộ, giáo viên trở thành những tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên và người thân trong gia đình sử dụng mạng xã hội một cách thiết thực, hiệu quả, văn minh.

Hồng Sâm