Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an triển khai công tác

16:30 06/09/2018
Chiều 6-9, tại Hà Nội, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về tổ chức; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện Văn phòng Bộ, đại diện lãnh đạo các Cục khối V trực thuộc Bộ Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an đã công bố các Quyết định về tổ chức cán bộ đối với lãnh đạo chỉ huy. Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an là đơn vị được hợp nhất từ 4 đơn vị gồm: Viện Chiến lược và Khoa học Công an; Cục Quản lý khoa học công nghệ và môi trường; Tạp chí Công an nhân dân; Viện Lịch sử Công an (cũ) có chức năng, nhiệm vụ mới nhằm tăng cường sự phối hợp, thực hiện tốt các mặt công tác khoa học, chiến lược, lịch sử CAND trong tình hình mới…

Thiếu tướng Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an báo cáo tại Hội nghị.

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm do Thiếu tướng Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an trình bày tại Hội nghị nêu rõ, trên cơ sở đánh giá kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm của các đơn vị hợp nhất cho thấy, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đã đề ra từ đầu năm 2018; đã tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ nhiều chủ trương, chính sách, kế hoạch, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự, gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, trên các lĩnh vực công tác: Chiến lược, khoa học, lý luận, tạp chí, lịch sử, thông tin khoa học, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao tặng sách "Xây dựng và phát triển thành phố thông minh" cho các đại biểu. 

Chỉ ra những khó khăn, thách thức, áp lực trước tình hình mới, đòi hỏi các cán bộ, chiến sỹ làm công tác khoa học, chiến lược, lịch sử Công an phải không ngừng cố gắng vươn lên về mọi mặt, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh các nhiệm vụ công tác trọng tâm mà Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. 

Đó là nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; hẩn trương ổn định tổ chức, rà soát lại các công việc đã đề ra, sớm triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng tới việc nghiên cứu và xây dựng chiến lược và chính sách trong hoạt động khoa học và công nghệ, nghiên cứu khoa học trong toàn lực lượng CAND...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành lưu ý thêm, ngoài thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an đã đề ra trong chương trình công tác cuối năm 2018, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần chú trọng tới ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. 

Với trách nhiệm nặng nề và nhiều thách thức mới, Cục sẽ lựa chọn các vấn đề trọng tâm trước mắt cần làm, tiếp tục xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt, góp phần vào công tác đảm bảo các chỉ số về an ninh, an toàn của quốc gia hiện nay trong bối cảnh chúng ta đang chịu tác động của cuộc cách mạng 4.0…

A.Hiếu - X.Trường