Thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện CSND

17:26 13/11/2020
Chiều 13/11, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Học viện CSND.


Thiếu tướng GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện CSND chủ trì buổi lễ. 

Thiếu tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại lễ công bố quyết định

Việc Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy Học viện CSND là sự ghi nhận của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị chức năng của Bộ Công an đối với sự phát triển của Đảng bộ Học viện CSND, một Đảng bộ lớn, có số lượng đảng viên đông, nhiều đầu mối trực thuộc. Đồng thời đặt ra yêu cầu Đảng bộ Học viện CSND với tư cách là Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đổi mới để lãnh đạo Học viện thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. 

Thiếu tướng Trần Minh Hưởng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập cơ quan UBKT Đảng ủy Học viện CSND

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Thiếu tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND đã đề nghị lãnh đạo và cán bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy Học viện cần nhanh chóng ổn định tổ chức; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Học viện trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Học viện; chủ động triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Học viện thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh.


Huyền Thanh