Theo báo cáo chính trị, nhiệm kỳ 2017 - 2020, tập thể Chi bộ Văn phòng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo đơn vị nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Đã tham mưu, giúp Đảng ủy, lãnh đạo Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương hoàn thành vượt mức chỉ tiêu công tác theo nhiệm vụ đề ra và thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh khác.

Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ đã mạnh dạn tham mưu, đề xuất xây dựng, ban hành một số văn bản mang tính chiến lược, lâu dài về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Đã tham mưu giúp Đảng ủy, lãnh đạo Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng trong đơn vị. Trong 3 năm 2017, 2018, 2019, Chi bộ đều đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Văn phòng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đều đạt Cờ thi đua của Bộ Công an...

Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt đại hội.

Đại hội đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng thời đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng... Đồng thời đã bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí; Trung tá Nguyễn Trọng Hùng, Chánh Văn Phòng được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng với các đại biểu dự đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đề nghị Chi bộ Văn phòng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương tích cực tham mưu triển khai thực hiện Đề án kiện toàn UBKT, Cơ quan UBKT các cấp trong CAND; xây dựng, ban hành Chỉ thị về đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong CAND; rà soát, đề nghị hoàn thiện quy định trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm tra giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Quỳnh Vinh