Yêu cầu khắc phục thiếu sót thi công bờ kè hộ thành hào Kinh thành Huế

15:15 20/05/2019
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế chỉ đạo, đối với đoạn kè đã thực hiện tu bổ, cần rà soát, củng cố hồ sơ, thu thập tư liệu liên quan đối với đoạn kè theo báo chí phản ánh còn khá nguyên vẹn nhưng đã hạ giải để nghiên cứu tu bổ phục hồi theo kỹ thuật truyền thống trên nền móng đã gia cường.


Chiều 20-5, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, trên cơ sở báo cáo của chủ đầu tư dự án là Trung tâm BTDT Cố đô Huế và nội dung làm việc giữa UBND tỉnh cùng các ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chỉ đạo Trung tâm BTDT Cố đô Huế cần sớm thực hiện các giải pháp khắc phục liên quan đến vụ việc bờ kè khu vực phía Nam hộ thành hào Kinh thành Huế thuộc dự án tu bổ di tích Kinh thành Huế không được bảo tồn đúng nguyên trạng.

Bờ kè khu vực phía Nam hộ thành hào Kinh thành Huế thuộc dự án tu bổ di tích Kinh thành Huế không được bảo tồn đúng nguyên trạng.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế chỉ đạo, đối với đoạn kè đã thực hiện tu bổ, cần rà soát, củng cố hồ sơ, thu thập tư liệu liên quan đối với đoạn kè theo báo chí phản ánh còn khá nguyên vẹn nhưng đã hạ giải để nghiên cứu tu bổ phục hồi theo kỹ thuật truyền thống trên nền móng đã gia cường. Đồng thời, khắc phục thiếu sót đối với việc thi công mặt ngoài kè đá; tiếp tục nạo vét, thu hồi triệt để đá cũ còn sót sử dụng tối đa theo yêu cầu. 

Đối với đoạn kè chưa triển khai thi công, yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu tiếp tục rà soát và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các quy định về tu bổ, phục hồi di tích và các khuyến nghị, thỏa thuận thiết kế thi công của Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTT&DL. Trong đó, tập trung bổ sung khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng, tình trạng các đoạn kè để phân loại, xác định và thực hiện các giải pháp tu bổ, phục hồi phù hợp; thực hiện công tác đánh giá di tích theo Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28-12-2012 của Bộ VHTT&DL.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế yêu cầu nghiên cứu tu bổ, phục hồi theo kỹ thuật truyền thống trên nền móng đã gia cường đối với đoạn kè đã tu bổ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Phan Ngọc Thọ còn yêu cầu Trung tâm BTDT Cố đô Huế thực hiện triệt để việc thu hồi, tận thu tối đa vật liệu đá cũ trong quá trình thi công tu bổ; giữ lại tối đa các đoạn kè nguyên gốc đảm bảo đủ kích thước và ổn định về khả năng chịu lực để bảo tồn, tu bổ nguyên trạng; tổ chức thông báo rộng rãi nội dung dự án, thiết kế để người dân, các nhà khoa học tham gia góp ý trong quá trình thực hiện nhằm tạo sự đồng thuận; chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức thi công tu bổ, phục hồi di tích và yêu cầu chủ đầu tư xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan để có biện pháp xử lý, khắc phục, không để xảy ra trường hợp tương tự và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25-5.

Nhiều đoạn bờ kè khu vực phía Nam hộ thành hào Kinh thành Huế được dư luận phản ánh tu bổ không đúng theo Luật Di sản văn hóa.

Trước đó, như Báo CAND Online phản ánh, tại mặt Nam Kinh thành Huế, đoạn bờ kè từ cửa Quảng Đức đến Nam Minh Đài dài gần 1.000m được Trung tâm BTDT Cố đô Huế triển khai tu bổ từ cuối năm 2018 và đến tháng 3-2019 hoàn thành. 

Tuy nhiên, đi ngược với những lưu ý chỉ đạo của Cục Di sản văn hóa, trong quá trình thực hiện dự án, đơn vị thi công đã tiến hành tu bổ di tích bằng cách phá bỏ các đoạn kè cũ rồi tiến hành xây mới với bê tông, cốt thép, đá granit. Việc làm này đã khiến người dân địa phương, trong đó có các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử lên tiếng phản ánh và cho rằng việc tu bổ bờ kè thực hiện không đúng theo Luật Di sản văn hóa.


Anh Khoa