Ngày 20-4, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Chủ tịch tỉnh vừa yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế rà soát toàn bộ hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế, quá trình quản lý giám sát, thi công để xác định cụ thể các nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong công tác tu bổ, tôn tạo đoạn bờ kè từ cửa Quảng Đức đến Nam Minh Đài, để xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan.

Nhiều đoạn bờ kè mặt Nam Kinh thành Huế được xây mới.

Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư dự án có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, không để xảy ra trường hợp tương tự.

Cùng với đó, rà soát, tiếp thu ý kiến của các tổ chức, cá nhân để nghiên cứu kỹ các giải pháp thực hiện các đoạn bờ kè tiếp theo, đảm bảo tính khoa học, đúng quy trình, quy định của pháp luật về xây dựng và bảo tồn di sản văn hóa và các ý kiến thẩm định về thiết kế dự án của Bộ Xây dựng, 

Bộ VH,TT&DL; báo cáo UBND tỉnh trước khi triển khai thực hiện công việc tiếp theo.

Anh Khoa