Chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh thành Vườn quốc gia Sông Thanh

17:34 19/12/2020
Vườn quốc gia Sông Thanh nằm trên địa bàn 12 xã thuộc 2 huyện Nam Giang và Phước Sơn, có tổng diện tích tự nhiên gần 76.670ha.

Ngày 19/12, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã quyết định chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh thành Vườn quốc gia Sông Thanh.

Vườn quốc gia Sông Thanh nằm trên địa bàn 12 xã thuộc 2 huyện Nam Giang và Phước Sơn, có tổng diện tích tự nhiên 76.670ha.

Phía Bắc giáp QL14D, chạy từ Thạnh Mỹ theo hướng Đông Tây đến cửa khẩu Đắc Ốc (Việt - Lào), tiếp giáp lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nam Giang; phía Nam giáp tỉnh Kon Tum (tại đỉnh đèo Lò Xo - QL14A), giáp lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phước Sơn và Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam; phía Đông được giới hạn bởi đường phân thủy của 2 hệ thống sông Thanh và sông Cái chảy qua địa phận thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn; phía Tây giáp với nước Lào.

Trạm bảo vệ rừng khe Ru nằm trong Vườn quốc gia Sông Thanh.

Vườn quốc gia Sông Thanh có nhiệm vụ bảo tồn và phát triển giá trị đa dạng các hệ sinh thái đặc trưng trong khu vực với chỉ tiêu cụ thể là bảo vệ nguyên vẹn gần 50.000ha diện tích rừng nhiệt đới lá rộng thường xanh vùng thấp và núi thấp, đặc biệt là bảo tồn được hàng ngàn héc-ta rừng Lim xanh và rừng Pơ mu đặc trưng trong các hệ sinh thái này.

Nâng cao độ che phủ của rừng và chất lượng rừng thông qua phục hồi các trạng thái rừng của các hệ sinh thái đã bị suy thoái trong khu vực; đồng thời, đảm bảo cấu trúc và chức năng dịch vụ sinh thái của rừng.

Bảo tồn và phát triển các giá trị đa dạng động vật, thực vật nói chung, đồng thời bảo tồn các loài đặc hữu, các loài nguy cấp, quý, hiếm, với mục tiêu cuối cùng là ổn định thành phần loài, tăng số lượng cá thể và quần thể, với chỉ tiêu tăng số lượng đàn Chà vá chân xám lên 150%, đồng thời bảo tồn các loài linh trưởng, các loài đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm khác…
Ngọc Thi