Cảnh giác với âm mưu kích động biểu tình dưới danh nghĩa “yêu nước”

10:07 09/07/2018
Việc người dân thể hiện lòng yêu nước, sự quan tâm, lo lắng cho công việc đất nước là điều rất đáng trân trọng. Nhưng mọi người cần thể hiện lòng yêu nước đúng chỗ, đúng thời điểm trên cơ sở pháp luật.


Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” hiện nay, các thế lực thù địch đặc biệt triệt để lợi dụng các sự kiện phức tạp, nhạy cảm liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội, “đụng chạm” tới lòng yêu nước của nhân dân để lừa mỵ, lôi kéo, kích động người dân biểu tình, chống đối chính quyền, xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của Nhà nước, của công dân. 

Điển hình như việc Công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường biển năm 2016 hay là việc Quốc hội khóa XIV vừa thông qua Luật An ninh mạng và đang cho ý kiến về Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt vừa qua. 

Để đạt được mục đích đó, chúng ra sức rêu rao, tuyên truyền rằng, người dân phải tham gia biểu tình, gây rối mới là “thể hiện lòng yêu nước”, thể hiện “trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc”; biểu tình là để bảo vệ quyền và lợi ích của người dân... 

Điều đáng buồn là, vẫn có nhiều người dân tin, nghe theo kẻ địch để có những hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, an ninh xã hội cho Nhà nước và những người dân ở địa phương.  

Phải khẳng định rằng, các vụ tụ tập đông người, biểu tình xảy ra ở một số địa phương: Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai… vừa qua là một minh chứng rằng lòng yêu nước của người dân đã bị các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện mưu đồ xấu xa của chúng. 

Sau khi đã lôi kéo người dân tham gia tụ tập, tuần hành, chúng tìm cách kích động người dân đập phá tài sản, chống người thi hành công vụ; cản trở giao thông, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của Nhà nước, của công dân. 

Chúng đặc biệt triệt để mua chuộc, lợi dụng số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, số có tiền án, tiền sự… làm thành phần cốt cán đi vận động, lôi kéo, kích động người dân tham gia biểu tình, gây rối an ninh trật tự. Chúng còn lợi dụng những người thiếu thông tin hay do trình độ nhận thức hạn chế, lạc hậu để mua chuộc, lôi kéo họ tham gia biểu tình. 

Điển hình là vụ biểu tình, gây rối xảy ra ngày 9 đến 11-6-2018 ở Bình Thuận vừa qua, số đối tượng cốt cán đã ra sức tuyên truyền, xuyên tạc rằng: “Cho thuê đất 99 năm là bán nước”, “Luật An ninh mạng bóp nghẹt tự do, dân chủ, xâm phạm quyền tự do ngôn luận”,“Phản đối việc giao đất 99 năm cho Trung Quốc”… để thu hút, lôi kéo hàng ngàn người dân tham gia biểu tình, tuần hành từ đó kích động người dân đập phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, gây cản trở giao thông, đốt hàng chục xe ôtô, xe máy, làm bị thương nhiều chiến sỹ Công an…

Tại cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 17-6-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Việc xây dựng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đã có chủ trương từ những năm 90 của thế kỷ trước. Đây là một phương thức tổ chức nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, thí điểm các cơ chế mới để mở rộng làm kinh tế tốt hơn, nhưng là vấn đề khó, mới và nhạy cảm, hệ trọng nên Đảng, Nhà nước rất thận trọng. Việc này đã có chủ trương, được ghi trong Hiến pháp, trong Nghị quyết…”. 

Xây dựng luật này để tạo ra khung thể chế thúc đẩy sự phát triển đột phá nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh vàđẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Sau khi có ý kiến đóng góp, Quốc hội đã lắng nghe và thống nhất lùi việc thông qua Dự án Luật này để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện. 

Việc lùi thời gian thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt cho thấy Quốc hội có thái độ trọng thị, lắng nghe ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; cân nhắc để hài hòa giữa phát triển kinh tế, an ninh quốc gia và bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của dân tộc. 

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh: “Đảng vì nước, vì dân thôi, không có mục đích nào khác. Không ai mà dại dột trao đất cho người nước ngoài để họ vào đây làm rối mình”. 

Còn việc ban hành Luật An ninh mạng xuất phát từ yêu cầu cấp thiết bảo vệ ANCT-TTATXH và an toàn cho người dân trên môi trường mạng; phù hợp với Hiến pháp và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Hiện nay, đã có hàng trăm quốc gia trên thế giới ban hành đạo luật này. 

Trước khi trình Quốc hội, các dự luật này được xây dựng công phu, kỹ lưỡng, được thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng và Hiến pháp năm 2013, đã được đăng công khai trên nhiều phương tiện truyền thông để lấy ý kiến rộng rãi quần chúng nhân dân.

Việc người dân thể hiện lòng yêu nước, sự quan tâm, lo lắng cho công việc đất nước là điều rất đáng trân trọng. Nhưng mọi người cần thể hiện lòng yêu nước đúng chỗ, đúng thời điểm trên cơ sở pháp luật. 

Người yêu nước chân chính là người biết thực hiện quyền và lợi ích của mình trên cơ sở pháp luật, biết tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người khác, của xã hội. 

Người yêu nước chân chính luôn bình tĩnh, tỉnh táo tiếp nhận thông tin; biết chọn lọc, lắng nghe thông tin, biết cảnh giác, tự bảo vệ mình không nghe theo những luận điệu lừa mỵ, xuyên tạc của kẻ địch; không để lòng yêu nước của mình bị lợi dụng vào mục đích xấu. 

Đối với những chính sách, chủ trương hệ trọng của đất nước, người yêu nước chân chính biết thông qua các cơ quan và đại biểu dân cử các cấp góp ý kiến hoặc gửi kiến nghị đến các tổ chức, đoàn thể xã hội. 

Việc thể hiện lòng yêu nước bằng cách gây rối ANCT-TTATXH, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và các công dân khác là vi phạm pháp luật và là “phản yêu nước”. 

Đất nước ta đang trong quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng trên mọi lĩnh vực xã hội. Hơn lúc nào hết, Đảng, Nhà nước luôn mong muốn nhân dân ta cả trong và ngoài nước cùng đoàn kết nhất trí chung sức, chung lòng, biến lòng yêu nước thành hành động thiết thực, cụ thể đóng góp xây dựng và kiến thiết quê hương, đất nước; tự giác tham gia phòng chống âm mưu, hoạt động lợi dụng tự do, dân chủ, quyền công dân để chống phá nước ta.

Để đạt được mục tiêu đó, cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, các cơ quan chức năng cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, chủ động nắm tình hình, dự báo kịp thời âm mưu, hoạt động lợi dụng các sự kiện chính trị, vụ việc nhạy cảm xảy ra trong nước chống phá nước ta để triển khai biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, “điểm nóng” ngay từ cơ sở, không để kéo dài, lây lan, vượt cấp. Thực hiện công tác dân vận theo phương châm “Gần dân, trọng dân, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”; tăng cường gặp gỡ, đối thoại, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, biết tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân. Chủ động cung cấp thông tin về những vấn đề, sự kiện mà người dân đang quan tâm, giải đáp kịp thời thắc mắc, bức xúc của người dân trên cơ sở pháp luật. 

Hai là, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, âm mưu, hoạt động lợi dụng tự do, dân chủ, lợi dụng quyền con người để phá hoại ANCT – TTATXH nước ta; vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật. Làm cho người dân nhận thức được rằng, lòng yêu nước chân chính chỉ thực sự phát huy tác dụng khi mỗi người dân thể hiện lòng yêu nước đúng pháp luật; vận động người dân không nghe theo kẻ xấu, không bị kẻ địch lợi dụng, mua chuộc làm phương hại đến ANCT-TTATXH.

Ba là, việc xây dựng các chủ trương, chính sách lớn, nhạy cảm có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân phải đúng đắn, khoa học và nhất quán; phải thực hiện tốt việc tham vấn, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, biết lắng nghe, tiếp thu những phản biện của người dân. Đối với các dự án luật trình Quốc hội xem xét thảo luận, các cơ quan chức năng cần chủ động cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin liên quan đến dự luật tới các tầng lớp nhân dân, qua đó nhằm phòng ngừa tình trạng thông tin bị suy diễn, bị kẻ địch lợi dụng, xuyên tạc.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo kết hợp với thực hiện công bằng xã hội, nâng cao trình độ dân trí, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo nhằm góp phần đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích của người dân trên cơ sở pháp luật; tiếp tục tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh bảo đảm ổn định ANCT-TTATXH ở các địa phương, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi.

Từ niềm tự hào về truyền thống yêu nước quật cường đã được rèn luyện qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc ta, mỗi người dân Việt Nam yêu nước hãy ra sức giữ gìn và phát huy chủ nghĩa yêu nước, anh hùng cách mạng mà ông cha ta đã truyền lại, biến nó trở thành sức mạnh to lớn phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta hội nhập quốc tế thành công.

Ths.Nguyễn Đức Quỳnh