Thừa Thiên Huế: Phạt doanh nghiệp xả thải làm cá chết hàng loạt 640 triệu đồng

19:13 07/10/2021

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam (gọi tắt Công ty C.P) - Chi nhánh đông lạnh Thừa Thiên Huế bị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt 400 triệu đồng đối với thông số amoni (NH4+-N) vượt 14,75 lần so với cột A, QCVN 11-MT:2015 và phạt tăng thêm 60% là 240 triệu đồng...

Ngày 7/10, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty C.P - Chi nhánh đông lạnh Thừa Thiên Huế (KCN Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong quá trình hoạt động, Công ty C.P - Chi nhánh đông lạnh Thừa Thiên Huế đã xả nước thải có lưu lượng khoảng 734,4 m3/ngày đêm ra môi trường, nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải. 

Doanh nghiệp xả thải làm cá chết hàng loạt ở KCN Phong Điền bị phạt 640 triệu đồng -0
Cá tại các ao hồ gần nhà máy ở KCN Phong Điền chết hàng loạt vào giữa tháng 8/2021.

Cụ thể, thông số nhu cầu oxi sinh hóa (BOD5) vượt 1,46 lần; nhu cầu oxi hóa học (COD) vượt 1,37 lần; amoni (NH4+-N) vượt 14,75 lần; tổng nitơ vượt 5,8 lần; tổng photpho vượt 1,06 lần so với cột A, QCVN 11-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản.

Với hành vi xả thải vi phạm quy định bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt Công ty C.P - Chi nhánh đông lạnh Thừa Thiên Huế số tiền 640 triệu đồng.

Trong đó, phạt 400 triệu đồng đối với thông số amoni (NH4+-N) vượt 14,75 lần so với cột A, QCVN 11-MT:2015; phạt tăng thêm 60% là 240 triệu đồng đối với các thông số nhu cầu oxi sinh hóa (BOD5) vượt 1,46 lần; nhu cầu oxi hóa học (COD) vượt 1,37 lần; tổng nitơ vượt 5,8 lần.

Doanh nghiệp xả thải làm cá chết hàng loạt ở KCN Phong Điền bị phạt 640 triệu đồng -0
Công ty C.P - Chi nhánh đông lạnh Thừa Thiên Huế xả nước thải chứa các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường làm cá tự nhiên chết.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế còn yêu cầu Công ty C.P - Chi nhánh đông lạnh Thừa Thiên Huế thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả về rà soát, cải tạo công trình xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định. Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật hơn 3,9 triệu đồng.

Trước đó, như Báo CAND Online đã phản ánh, vào các ngày 17 và 18/8, người dân ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền phát hiện gần 1 tấn cá tự nhiên ở ao hồ, khe suối gần nhà máy KCN Phong Điền chết nổi trắng bụng.

Ngay sau đó, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp (QLKKT-CN) tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh tiến hành lấy mẫu tại khu vực cá chết bất thường; tiến hành quan trắc nước thải đột xuất tại nhà máy chế biến tôm đông lạnh của Công ty C.P cách khu vực cá chết khoảng 300m và mương nước dẫn từ nhà máy ra khu vực cá chết.

 

Kết quả quan trắc nước thải sau xử lý của nhà máy Công ty C.P vào hai thời điểm khác nhau cho thấy có 5/10 chỉ tiêu đo đạc, phân tích vượt giá trị nồng độ tối đa cho phép QCVN 11-MT: 2015/BTNMT. 

Ngay sau đó, Công ty C.P - Chi nhánh đông lạnh Thừa Thiên Huế có văn bản gửi Sở; UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để giải trình việc xả thải vượt quy chuẩn ra môi trường. Trong văn bản giải trình, Công ty C.P lý giải, nước thải do Công ty thải ra là nước thải thông thường, vô hại với môi trường. Doanh nghiệp cho rằng không loại trừ nguyên nhân tảo độc làm cho cá tự nhiên bị chết trong giữa tháng 8/2021 vừa qua.

Anh Khoa