Đà Nẵng: Thanh tra quản lý đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

17:20 12/10/2021

Hai đoàn thanh tra sẽ tập trung làm rõ việc chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các loại đất khác tại quận Liên Chiểu và huyện Hoà Vang.

Ngày 12/10, ông Phan Thanh Long - Chánh Thanh tra TPĐà Nẵng cho biết vừa quyết định lập 2 đoàn thanh tra thực hiện kiểm tra cùng lúc tại huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu - 2 địa phương có diện tích đất rừng nhiều nhất thành phố nhưng rừng cũng bị xâm hại khá nhiều. Thời hạn thanh tra 45 ngày, kể từ ngày công bố các quyết định thanh tra; thời kỳ thanh tra từ ngày 1/7/2004 đến 31/12/2020.

Đà Nẵng: Thanh tra quản lý đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng -0
Đà Nẵng: Thanh tra quản lý đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng -1
Thanh tra sẽ làm rõ việc chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các loại đất khác tại quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang. 

Nội dung kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp; trong đó tập trung làm rõ việc chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các loại đất khác tại 2 địa phương trên.

Liên quan đến đất rừng tại Đà Nẵng, từ năm 2014, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đã phân cấp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn. Toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp của Đà Nẵng quy hoạch sử dụng đến năm 2020 bao gồm 57.195,5ha rừng và đất rừng quy hoạch cho lâm nghiệp; 5.734ha rừng quy hoạch sử dụng khác.

Hiện có 31.114,5ha rừng và đất rừng đặc dụng được giao cho 1 BQL rừng và 2 hạt kiểm lâm trực tiếp quản lý, 9.626ha rừng và đất rừng phòng hộ được giao cho 6 UBND xã trực tiếp quản lý; 16.454,6ha rừng và đất rừng sản xuất giao cho 5 UBND phường và 7 UBND xã trực tiếp quản lý.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng giao 5.734ha rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp cho 9 UBND phường và 8 UBND xã để trực tiếp quản lý.  

Hoài Thu