Lao động Việt Nam tại Nhật Bản bị mất việc do dịch COVID-19 sẽ được trợ cấp

09:31 13/05/2020
Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ- TBXH) cho biết, lao động Việt Nam tại Nhật Bản bị mất việc, nghỉ việc do dịch COVID-19 sẽ được chính phủ Nhật Bản trợ cấp nghỉ việc, trợ cấp thất nghiệp.


Theo đó, đối với những lao động/thực tập sinh bị nghỉ việc tạm thời do doanh nghiệp tiếp nhận thu hẹp sản xuất bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19 sẽ được trợ cấp với mức từ 6.815 - 8.330 yen/người/ngày (khoảng 1,5-1,8 triệu đồng/ngày). 

Khoản tiền hỗ trợ sẽ được chính phủ Nhật Bản cấp cho doanh nghiệp tiếp nhận để trả lương cho lao động. 

Đối với lao động, thực tập sinh bị mất việc do doanh nghiệp tiếp nhận phá sản bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19 sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp với mức từ 6.815 - 8.330 yen/ngày (khoảng 1,5-1,8 triệu đồng/ngày), thời gian nhận trợ cấp từ 90-150 ngày, tùy độ tuổi.

P.H.