Cách tất cả chức vụ trong Đảng một Giám đốc Trung tâm y tế ở Bình Phước

21:20 15/06/2021
Ngày 15/6, theo thông tin từ Tỉnh ủy Bình Phước cho biết đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với bà Thái Thị Mỹ Hạnh, nguyên Huyện ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú.Theo quyết định, bà Thái Thị Mỹ Hạnh đã có những vi phạm, khuyết điểm: Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các quy chế, quy định và quản lý tài chính của đơn vị không thực hiện đúng quy chế hoạt động của Đảng ủy, dẫn đến để tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp phụ trách mất đoàn kết, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không bàn bạc, trao đổi trong Ban Giám đốc để thảo luận, quyết định việc thực hiện một số công trình xây dựng tại Trung tâm Y tế.

Về Công tác quản lý, sử dụng tài chính để xảy ra nhiều sai phạm, trong đó, chưa thực hiện đúng quy chế dân chủ ở cơ sở; việc công khai tài chính đơn vị chưa đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Năm 2018, 2019, Trung tâm Y tế huyện chậm nộp số tiền 394.985.500 đồng; thu để ngoài sổ sách số tiền 554.678.340 đồng, chi để ngoài sổ sách số tiền 468.075.746 đồng; số tiền để ngoài sổ sách chưa sử dụng, phải nộp vào kho bạc 86.602.594 đồng.

Bà Hạnh đồng thuận với bộ phận kế toán lập danh sách trích lại 40% tiền nghỉ phép của người lao động sai quy định; dùng kinh phí không đúng niên độ tài chính để thanh toán chế độ nghỉ phép cho người lao động; không thực hiện đúng quy định về quyền tự chủ trong sử dụng nguồn tài chính về chi hoạt động thường xuyên; không trích lập quỹ thu nhập tăng thêm để thực hiện chi thu-nhập tăng thêm năm 2019 theo quy định.

Chi trả chế độ độc hại bằng tiền mặt sai quy định, chậm chi trả chế độ độc hại cho người lao động; đồng thuận với bộ phận kế toán trong việc hợp thức chứng từ mua sữa với số tiền 324.195.000 đồng để lấy tiền mặt chi tiền trợ cấp độc hại cho người lao động; để kế toán nâng khống phần trăm mua hóa đơn sữa (4%) sử dụng vào mục đích cá nhân. Đồng thuận với bộ phận kế toán lập khống chứng từ mua văn phòng phẩm với tổng số tiền 48.489.000 đồng.

Bà Hạnh còn chỉ đạo bà Trần Thị Dệt - phụ trách chương trình Phòng chống HIV giữ lại 50% tiền chế độ phụ cấp của cộng tác viên tuyến xã số tiền 43.200.000 đồng. Trong đó, chi cho cán bộ chuyên trách trạm y tế tuyến xã 26.800.000 đồng sai quy định; để bà Dệt sử dụng số tiền 12.400.000 đồng và bản thân bà Hạnh sử dụng số tiền 14.400.000 đồng được trích từ nguồn giữ lại vào mục đích cá nhân.

Vi phạm của bà Hạnh là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của Đảng bộ, Trung tâm Y tế huyện và cá nhân đồng chí, tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên của đơn vị.


Nguyễn Cảnh