Tuyển đặc cách 10 bác sỹ nội trú và thủ khoa xuất sắc

08:26 08/09/2017
UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển đặc cách bác sỹ nội trú và thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội năm 2017.

Theo đó, tổng chỉ tiêu xét tuyển là 10 người, trong đó: Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 4 chỉ tiêu; Bệnh viện Thanh Nhàn 2 chỉ tiêu; Bệnh viện Mắt Hà Nội 1 chỉ tiêu; Bệnh viện đa khoa Hà Đông 1 chỉ tiêu; Trung tâm Y tế Tây Hồ 2 chỉ tiêu.

Đối tượng tham gia xét tuyển đặc cách là người tốt nghiệp Bác sỹ nội trú, người tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen có chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu khác phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

UBND TP Hà Nội giao Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển đặc cách đúng quy định pháp luật và Thành phố.

N.Y.