Đối với nhà khoa học trẻ tài năng (dưới 35 tuổi, trình độ Tiến sĩ trở lên, có ít nhất 2 sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ…) sẽ được xét tuyển dụng đặc cách vào làm việc cho tổ chức KHCN công lập và được hưởng hệ số lương 5,08; được ưu tiên tham gia các chương trình nghiên cứu sau Tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo nghiên cứu trong nước và nước ngoài; được ưu tiên cử đi thực tập, làm việc có thời hạn tại các tổ chức KHCN ở nước ngoài…

H. Ly