Test nhanh COVID-19 cho thuyền viên trước khi vào Bạc Liêu

08:54 28/07/2021

Để bảo đảm phòng chống COVID-19, đặc biệt là trên các tuyến đường thủy, tỉnh Bạc Liêu tổ chức test nhanh tất cả các thuyền viên trước khi vào địa bàn.Theo đó, tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến sông, lực lượng làm nhiệm vụ xuống từng phương tiện để test nhanh COVID-19 với các thuyền viên. Đối với những người có kết quả âm tính sẽ được đi vào địa bàn, những trường hợp có kết quả dương tính sẽ được điều trị theo quy định.

Bạc Liêu test nhanh COVID-19 các thuyền viên trước khi vào tỉnh. 

Ngoài ra, cơ quan chức năng hướng dẫn, giải thích các thủ tục khai báo y tế, thủ tục test nhanh COVID-19 cho người dân. 

Đối với các phương tiện có điểm đến không phải địa phận tỉnh Bạc Liêu thì cho ký cam kết không dừng, tiếp xúc với người dân trên địa bàn tỉnh. 

Các phương tiện đi từ vùng dịch về cũng được kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Văn Đức - Hải Linh