Sẽ kết nối mạng các nhà thuốc để giám sát việc bán thuốc theo đơn

17:40 04/05/2018

Bộ Y tế cho biết sẽ thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn thực hiện trong giai đoạn giai đoạn 2017-2020, nhằm quản lý hệ thống bán buôn, bán lẻ, các nhà thuốc trong và ngoài bệnh viện; truy xuất nguồn gốc thuốc, chấn chỉnh tình trạng bán thuốc không theo đơn, tránh thuốc giả, ổn định giá.Trước khi nhân rộng toàn quốc, Bộ Y tế sẽ tổ chức thí điểm tại 4 tỉnh, thành gồm Nam Định, Vĩnh Phúc, Cần Thơ và Đà Nẵng. Đề án này sẽ ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối mạng, đảm bảo kiểm soát xuất xứ, giá cả thuốc được mua vào, bán ra ở mỗi nhà thuốc trên toàn quốc. Bộ Y tế đặt mục tiêu hết năm 2018 toàn quốc phải kết nói mạng tất cả các nhà thuốc, năm 2019 là hệ thống các quầy thuốc, đến năm 2020 là kết nối mạng tất cả các tủ thuốc.

Các nhà thuốc sẽ được kết nối mạng

Đại diện Bộ Y tế cho biết, tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn là nhiệm vụ rất cấp bách; nếu chậm thì nhân dân và ngành y tế sẽ chịu hậu quả nặng nề của sử dụng kháng sinh không hợp lý. Trong nhiều năm qua, thế giới không phát minh ra được kháng sinh mới.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý bán thuốc, kê đơn giúp đảm bảo kiểm soát xuất xứ, giá cả thuốc được mua vào, bán ra ở mỗi nhà thuốc trên toàn quốc, hạn chế tình trạng bán thuốc cần kê đơn mà không có đơn thuốc… Vì thế, Giám đốc Sở Y tế phải giám sát việc thực hiện; cơ sở nào đã nhắc nhở mà vẫn vi phạm thì có thể xử phạt.


Thanh Hằng