Phong tỏa cách ly y tế toàn bộ huyện Thuận Thành

16:37 09/05/2021
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 152/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ huyện Thuận Thành để phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể như sau: Phong tỏa cách ly y tế toàn bộ huyện Thuận Thành gồm 17 xã, 01 thị trấn, 108 thôn/khu dân cư. Tổng số 46.733 hộ gia đình, 181.976 người.

Tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

Mục đích cách ly y tế là để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Thời gian cách ly từ 14 giờ ngày 9/5, tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh sẽ quyết định thời gian kéo dài giãn cách cụ thể.

Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh giao UBND huyện Thuận Thành chủ trì, phối hợp với các sở ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Y tế, Giao thông vận tải thiết lập ngay các chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ huyện Thuận Thành và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thành lập các Chốt liên ngành kiểm soát người và phương tiện ra vào các quốc lộ trên địa bàn huyện Thuận Thành nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Sở Y tế, các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Thuận Thành tổ chức triển khai thực hiện việc thiết lập phong tỏa vùng cách ly đảm bảo đúng quy định pháp luật và bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tính đến thời điểm sáng 9/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 46 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19, riêng huyện Thuận Thành ghi nhận 37 bệnh nhân, tập trung tại xã Mão Điền. Toàn tỉnh đang tích cực thực hiện các giải pháp đồng bộ phòng, chống dịch COVID-19.

* Tại văn bản số 304/UBND-KGVX, ngày 9/5, UBND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ: Thực hiện cách ly xã hội toàn bộ huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và áp dụng nghiêm các biện pháp theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc cách ly được thực hiện theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn/khu phố với thôn/khu phố, xã với xã, thị trấn.

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu mọi người dân chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu… đi làm việc (tại cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa hoặc bị dừng hoạt động) và các trường hợp khẩn cấp khác.

Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc.

Dừng tất cả các hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu.

Dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ huyện Thuận Thành ra bên ngoài, trừ các trường hợp vì lý do công vụ hoặc trường hợp thật sự cần thiết. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. Bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất.

Người đứng đầu cơ sở sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

B.S