Người nhập cảnh làm việc trên 14 ngày sẽ cách ly tập trung 6 ngày

19:07 26/09/2020
Ngày 26/9, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC), nhằm tổ chức việc giám sát COVID-19 hiệu quả, an toàn và phù hợp với tình hình mới, tùy vào từng nhóm đối tượng, thành phố sẽ có phương pháp giám sát và chỉ định xét nghiệm phù hợp.

Theo đó, đối với bệnh nhân sau xuất viện sẽ tiếp tục cách ly 14 ngày; nhân viên y tế xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 7 và 14 sau xuất viện.

Đối với người đang cách ly, người tiếp xúc gần với bệnh nhân xác định, bệnh nhân tái dương tính sẽ cách ly tập trung; xét nghiệm ít nhất 2 lần ngay khi cách ly (ngày thứ 1), lần 2 trước khi hoàn thành thời gian cách ly (ngày thứ 14); lấy mẫu ngay khi có triệu chứng nghi ngờ.

 Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn ngày sẽ thực hiện cách ly nhưng được phép di chuyển theo lịch trình đã khai báo; xét nghiệm lần 1 ngay khi về nơi cách ly, lấy mẫu mỗi 2 ngày trong thời gian lưu trú tại Việt Nam, trước khi rời khỏi Việt Nam 1 ngày; lấy mẫu ngay khi có triệu chứng nghi ngờ.

Người nhập cảnh làm việc trên 14 ngày sẽ cách ly tập trung 6 ngày tại khách sạn hoặc địa điểm được UBND thành phố cho phép. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, tiếp tục tự cách ly tại nhà cho đủ 14 ngày. Xét nghiệm lần 1 ngay khi về nơi cách ly tập trung; lần 2 vào ngày thứ 6 tại nơi cách ly tập trung, lần 3 vào ngày thứ 14 kể từ ngày nhập cảnh. Lấy mẫu ngay khi có triệu chứng nghi ngờ.

Người nhập cảnh làm việc trên 14 ngày sẽ cách ly tập trung 6 ngày tại khách sạn hoặc địa điểm được UBND thành phố cho phép.

Người nhập cảnh khác 2 đối tượng trên sẽ cách ly tập trung; xét nghiệm ít nhất 2 lần, lần 1 ngay khi về nơi cách ly tập trung (ngày thứ 1), lần 2 trước khi hoàn thành thời gian cách ly (ngày thứ 14); lấy mẫu ngay khi có triệu chứng nghi ngờ.

Đối với người sau cách ly tập trung: Có kết quả xét nghiệm âm tính thực hiện trước ngày kết thúc cách ly sẽ tự theo dõi sức khoẻ 14 ngày; lấy mẫu xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ. Chưa có kết quả xét nghiệm âm tính thực hiện trước ngày kết thúc cách ly sẽ cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày nếu kết quả xét nghiệm âm tính; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngay khi tiếp cận được; lấy mẫu xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ.


Nguyễn Cảnh
.
.
.