Hỗ trợ mua BHYT cho 100% bệnh nhân mắc HIV/AIDS điều trị ARV

17:23 17/06/2017
Tỉnh Bắc Ninh đã quyết định dùng số tiền kết dư quỹ bảo hiểm y tế năm 2016 hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho 100% bệnh nhân của tỉnh đang điều trị ARV. 

Ngày 17-6, theo Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Ninh, hướng đến mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm của mình; 90% người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng HIV (ARV), 90% số người đang được điều trị có tải lượng HIV ở mức thấp, tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho 100% bệnh nhân đang điều trị ARV (trừ một số bệnh nhân có bảo hiểm trước đó và những bệnh nhân có bảo hiểm theo chế độ).

Bắc Ninh là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước về thực hiện mục tiêu này. Sau khi Thông tư hướng dẫn khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng dịch vụ liên quan đến HIV/AIDS có hiệu lực, tỉnh Bắc Ninh đã quyết định dùng số tiền kết dư quỹ bảo hiểm y tế năm 2016 hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho 100% bệnh nhân của tỉnh đang điều trị ARV. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp, phát 340 thẻ bảo hiểm y tế trong tổng số 514 bệnh nhân đang điều trị ARV (có 37 bệnh nhân ngoại tỉnh không được hỗ trợ, số còn lại đã có bảo hiểm từ trước).

Nhằm tạo điều kiện tất cả bệnh nhân mắc HIV/AIDS của tỉnh đều được hưởng bảo hiểm y tế, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Ninh tiếp tục rà soát chính xác danh tính, địa điểm đến từng thôn, xã các bệnh nhân nhiễm HIV, truyền thông trực tiếp và gián tiếp các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, quyền lợi việc mua bảo hiểm y tế đến tất cả các đối tượng nhất là những đối tượng có nguy cơ cao: người nghiện chích ma túy, phụ nữ mang thai, phụ nữ mại dâm, công nhân (dân di biến động)…bổ sung mua thẻ bảo hiểm tạo điều kiệm khám, chữa bệnh tốt nhất cho các bệnh nhân.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số bệnh nhân khó mua được thẻ bảo hiểm y tế do không có giấy tờ, nhân thân, bệnh nhân đang cai nghiện tại các trường, trại, bệnh nhân ngại lộ danh tính...

Thanh Thương