Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 bắt đầu từ ngày 10/11 đến 10/12, với chủ đề Hướng tới mục tiêu 90 - 90 - 90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam.

Mục tiêu của Tháng hàng động là thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, hưởng ứng mục tiêu 90 - 90 - 90 (90% số người nhiễm HIV biết tình trạng HIV của bản thân, 90% số người biết tình trạng nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục suốt đời, 90% số người điều trị ARV duy trì tải lượng HIV dưới ngưỡng ức chế.

Với Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế mong muốn nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số về dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS; giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội, đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Tiếp tục mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng, tính dễ tiếp cận của các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS đến mọi người dân.

Theo Cục Phòng, chống HIV/AIDS, tính đến tháng 9/2015 nước ta có 227.154 người nhiễm HIV, 83.538 bệnh nhân AIDS; tỷ lệ nhiễm HIV trong các nhóm nguy cơ cao có xu hướng giảm mạnh; hệ thống cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS phát triển mạnh với 63 trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố; 1.250 phòng xét nghiệm sàng lọc HIV, 95 phòng xét nghiệm khẳng định, 91 phòng xét nghiệm CD4 tại 48 tỉnh, thành phố, 7 cơ sở xét nghiệm tải lượng virus… Đặc biệt tính đến thời điểm hiện tại nước ta đã cán mốc 100.000 bệnh nhân được điều trị ARV. Đây là kết quả quan trọng, có ý nghĩa lớn trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của nước ta.

Thanh Hằng