29 mẫu COVID-19 ở Bệnh viện K và 5 địa phương mang biến thể Ấn Độ

11:15 19/05/2021
Sáng 19/5, Bộ Y tế công bố kết quả giải trình tự gen các mẫu COVID-19 tại Bệnh viện K, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Phòng đều mang biến thể Ấn Độ.

Bộ Y tế cho biết, để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc xác định nguồn gốc các biến thể của virus SARS-CoV-2, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiến hành giải trình tự gene các mẫu do các địa phương gửi về ở những bệnh nhân đã mắc COVID-19.

Sáng 19/5, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có kết quả giải trình tự gen do các tỉnh gửi về. 

Cụ thể, có 29 mẫu thuộc biến thể B.1.617.2 thuộc biến chủng lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ, trong đó tại Hà Nội 10 mẫu, Bệnh viện K 5 mẫu, Bắc Giang 9 mẫu, Bắc Ninh 2 mẫu, Vĩnh Phúc 2 mẫu, Hải Phòng 1 mẫu.

Giải trình tự gien 2 mẫu COVID-19 tại Hải Dương cũng cho thấy thuộc biến thể B.1.1.7 thuộc biến chủng của Anh.

Trần Hằng