Luật TTATGT đường bộ

Mục tiêu quan trọng là bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân tham gia giao thông
09:30 10/11/2023

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, việc xây dựng, ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan, với mục tiêu quan trọng là bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân khi tham gia giao thông, xác định cụ thể cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về TTATGT đường bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước...

Chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đảm bảo thống nhất, linh hoạt, tạo thuận lợi cho người dân
08:59 12/08/2023

Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo hiện đang được Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định. So với dự thảo Luật lần 2, dự thảo Luật mới nhất đã có một số quy định thay đổi bảo đảm tính linh hoạt, thống nhất, không chồng chéo, trùng lặp, phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật đồng thời phù hợp với xu hướng, tiến trình chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người dân.

Vì sao cần tách Luật Giao thông đường bộ thành Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ?
09:30 20/05/2023

Theo Bộ Công an, việc xây dựng và ban hành Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ là đòi hỏi tất yếu, khách quan, cấp bách của thực tiễn, phù hợp với quy luật phát triển, phù hợp với xu hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam trong điều kiện xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN.

Các nội dung mới trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ
09:10 10/04/2023

Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về  trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ; các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về TTATGT đường bộ.

Giải đáp những vấn đề “nóng” về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ
11:30 06/05/2022

Diễn đàn hỏi đáp trực tuyến về Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ được tổ chức với mục đích tiếp nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của quần chúng Nhân dân; phát huy dân chủ, sức mạnh của Nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật về đảm bảo ANTT, an toàn giao thông đường bộ; đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin giữa cơ quan chức năng của Bộ Công an với Nhân dân.

Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân và giao thông thông suốt
08:35 20/04/2022

Trước một số thắc mắc xung quanh Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, mới đây hai đại diện Ban soạn thảo là Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, thành viên ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng và Đại tá Đỗ Thanh Bình, Cục phó Cục Cảnh sát giao thông đã có những thông tin giải đáp rõ nhiều vấn đề mà người dân lo ngại.