Ký Chương trình phối hợp về công tác đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài

19:25 26/11/2021

Thực hiện Chương trình phối hợp về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2021 (Chương trình phối hợp 90), ngày 26/11 tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp 90 và ký Chương trình phối hợp về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao -0
Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ban Dân vận Trung ương, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, phóng viên một số báo, đài, tạp chí của Trung ương và hai cơ quan đến dự và tuyên truyền về Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Dân vận Trung ương và Bộ Ngoại giao đã thảo luận, thông qua dự thảo Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp 90, đồng thời bàn các giải pháp thực hiện Chương trình phối hợp trong thời gian tới. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ký Chương trình phối hợp về công tác đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026.

Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao -0
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và đồng chí Bùi Thanh Sơn ký Chương trình phối hợp về công tác đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026.

Cũng tại Hội nghị, Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngoại giao” cho một số đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và lãnh đạo cấp vụ vì đã có nhiều đóng góp trong thực hiện Chương trình phối hợp số 90.  

B.S