Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về nhân sự

19:32 26/08/2019
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết về nhân sự.


Cụ thể, tại Nghị quyết 750/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ông Nguyễn Quang Thành, Phó Tổng kiểm toán nhà nước tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng kiểm toán Nhà nước, kể từ ngày 18/7/2019 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo luật định.

Tại Nghị quyết 749/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, đại biểu Quốc hội khóa XIV thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội để tập trung chỉ đạo công việc của Bộ Giao thông vận tải.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết 713/NQ-UBTVQH14 danh sách Ủy viên Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em". 

Cụ thể, Ủy viên Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em" gồm: Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Ngô Thị Minh; các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: Nguyễn Công Hồng, Nguyễn Văn Luật, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Văn Pha, Hoàng Văn Liên; Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai; các Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: Mai Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Đức Hồng Hà; Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Ngô Trung Thành; Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phùng Văn Hùng; Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Thanh Vân; Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy; các Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội: Tạ Văn Hạ, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Viết Lượng; Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Mai Bộ; Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh; Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Thu Hà; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Đoàn đến giám sát.

Theo baochinhphu.vn