Hội thảo “Tạp chí Cộng sản 90 năm xây dựng và phát triển"

16:09 04/08/2020
Ngày 4/8, tại Hà Nội, nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Tạp chí Cộng sản ra số đầu tiên (5/8/1930 – 5/8/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức.


Dự và chủ trì Hội thảo có các đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng an Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Cách đây 90 năm, Hội nghị thành lập Đảng họp từ ngày 3 đến ngày 7/2/1930 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đã quyết định xuất bản một tạp chí lý luận chung cho toàn Đảng và ba tờ báo tuyên truyền ở ba xứ. Thực hiện quyết định đó, Tạp chí Đỏ, mà Người sáng lập và Chủ bút đầu tiên là đồng chí Nguyễn Ái Quốc, ra số 1, ngày 5/8/1930. Từ khi xuất bản tạp chí đến nay đã 90 năm, tuy tên gọi của Tạp chí có thay đổi qua từng thời kỳ, nhưng xét về mặt nội dung, Tạp chí Cộng sản luôn luôn là tạp chí lý luận chính trị của Đảng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong các cơ quan báo chí của Đảng, duy nhất Tạp chí Cộng sản là "Cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng". Vị thế, tính chất ấy đặt trách nhiệm rất lớn cho Tạp chí là phát ngôn về lý luận và đường lối của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phải thể hiện tính chính thống, tính chuẩn mực, đúng tầm vóc là "vũ khí sắc bén" của công tác tư tưởng; không được phép sai lầm, không được nói "nước đôi". Những vấn đề Tạp chí trình bày phải ở tầm lý luận chính trị, không sa vào học thuật chuyên ngành...

Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tạp chí Lý luận của Đảng” cho các cộng tác viên gắn bó với Tạp chí Cộng sản.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ: Hội thảo là dịp để nhìn lại chiều dài lịch sử 90 năm và quan trọng hơn là nhìn vào chiều sâu mọi mặt công tác để tổng kết những bài học có giá trị, đề xuất các kiến nghị đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Tạp chí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. Đây cũng là dịp để nhận thức sâu sắc hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí để làm "đúng vai, thuộc bài" như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng căn dặn: Tránh lấn sân các báo mà lại bỏ sót, không làm tròn nhiệm vụ của mình. Công tác lý luận của Tạp chí phải gồm 3 mặt: Nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều ý kiến, tham luận khẳng định ý nghĩa của sự kiện Tạp chí Đỏ ra số đầu, do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập và làm chủ nhiệm đầu tiên. Tổng kết những bài học kinh nghiệm có giá trị từ lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển của Tạp chí Cộng sản. 

Qua đó, khẳng định vai trò, vị thế của Tạp chí Cộng sản là Cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương; là ngọn cờ tư tưởng, lý luận hàng đầu của Đảng do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập và làm Chủ nhiệm đầu tiên; nhiều đồng chí Tổng Bí thư đã từng kiêm nhiệm hoặc làm Tổng biên tập; dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng kiên định, giữ vững tôn chỉ, mục đích, bản sắc một tạp chí lý luận và chính trị. Bên cạnh đó, các đại biểu đã bàn về tính lý luận, chính trị, tính chiến đấu và thuyết phục của các ấn phẩm, chuyên mục, bài viết. 

Đồng thời, làm rõ những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức của Tạp chí Cộng sản trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ thời kỳ mới; làm rõ các mối quan hệ lớn cần xử lý thỏa đáng trong quá trình đổi mới và phát triển Tạp chí Cộng sản.

Để Tạp chí Cộng sản tiếp tục phát triển và hoàn thành ngày một tốt hơn nhiệm vụ của mình trong tình hình mới, nhiều tham luận đã đi vào làm rõ các mối quan hệ lớn cần xử lý thỏa đáng trong quá trình đổi mới và phát triển Tạp chí, cụ thể: Giữa nghiên cứu khoa học với hoạt động biên tập, xuất bản; giữa nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để phục vụ cho tuyên truyền; giữa phản ánh những vấn đề lý luận chính trị thường thức với xuất bản những chuyên đề chuyên sâu; giữa tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng với tạo không gian cho trao đổi, tranh luận; giữa tuyên truyền cổ vũ nhân tố mới, cách làm hay với phê phán cái ác, cái xấu, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giữa nghiên cứu, biên tập, xuất bản với hướng dẫn đến hiệu quả phục vụ cho nghiên cứu, tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị…

Tại hội thảo, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tạp chí Lý luận của Đảng” cho 39 cộng tác viên có nhiều tâm huyết gắn bó và cống hiến cho Tạp chí trong thời gian qua.

Vũ Linh