Dự buổi Lễ có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai cho Tạp chí Cộng sản.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Vũ Văn Phúc nêu rõ: Cách đây 85 năm,“ Tạp chí Đỏ” tiền thân của Tạp chí Cộng sản ra số đầu tiên vào ngày 5/8/1930. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập, đồng thời là chủ bút của Tạp chí. Trải qua các giai đoạn lịch sử, Tạp chí luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ là Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng.

Qua những chặng đường phát triển, Tạp chí Cộng sản không ngừng trưởng thành, đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền, vận dụng, phát triển, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Trong 30 năm đổi mới vừa qua, Tạp chí luôn đi tiên phong trong hướng dẫn lý luận và hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên, động viên phong trào quần chúng; chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai cho Tạp chí Cộng sản.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh chúc mừng những thành tựu, kết quả Tạp chí Cộng sản đã đạt được; chúc mừng Tạp chí được đón nhận phần thưởng cao quý Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự buổi Lễ.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của cách mạng, Tạp chí Cộng sản cần bám sát Cương lĩnh, Chiến lược, đường lối, quan điểm của Đảng để nghiên cứu, tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Làm tốt hơn nữa việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, chủ động, sắc sảo, kiên quyết và thuyết phục hơn nữa trong đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, các luận điệu thù địch, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng; góp phần làm cho Tạp chí Cộng sản ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống vẻ vang 85 năm qua…

Hưng Việt – Hồng Vân