4 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn trực tiếp trước Quốc hội

10:52 11/11/2016
Bốn vị Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trực tiếp trước Quốc hội tại kỳ họp lần này là các ông Trần Tuấn Anh, Phùng Xuân Nhạ, Trần Hồng Hà và Lê Vĩnh Tân. Đây là thông tin vừa được Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.


Trước đó, Tổng thư ký Quốc hội đã gửi xin ý kiến đại biểu về 5 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách của 5 vị bộ trưởng: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên - môi trường và Nội vụ. 

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, 5 nhóm này đã được chọn từ 16 nhóm vấn đề dự kiến ban đầu qua ý kiến cử tri và sự quan tâm của đại biểu. Sau đó, danh sách này đã được gửi xin ý kiến các cơ quan của Quốc hội, báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội rồi gửi xin ý kiến đại biểu chọn ra 4 nhóm. 

“Tối 10/11 chúng tôi mới tổng hợp xong” - ông Phúc cho biết thêm. “Kết quả chọn từ cao xuống thấp theo phiếu xin ý kiến”. Như vậy, nhóm vấn đề về lĩnh vực đầu tư đã không được chọn.

Cả bốn Bộ trưởng đăng đàn lần này đều mới được phê chuẩn tại Quốc hội khoá 14 và lần đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội. Các Phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực sẽ trả lời rõ thêm.

Nhóm vấn đề dành cho Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ là đánh giá tổng thể, phương án xử lý các dự án, nhà máy thua lỗ, kém hiệu quả, các dự án đã có quyết định đầu tư nhưng không triển khai, để hoang hoá, lãng phí, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Bên cạnh đó là nhóm vấn đề này là giải pháp củng cố hệ thống bán lẻ hàng hoá thích ứng với hội nhập quốc tế, kiểm soát kinh doanh đa cấp, quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc; Chính sách phát triển ngành công nghiệp ô tô theo định hướng đầu tư của Nhà nước và các cam kết hội nhập quốc tế; Phương án tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, quy hoạch các công trình thuỷ điện, thủy lợi và bảo đảm an toàn xả lũ thời gian tới cũng là nội dung ở nhóm thứ nhất.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ trả lời về tình hình thực hiện chương trình cải cách giáo dục và đào tạo, đổi mới giáo dục toàn diện, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88 năm 2014 của Quốc hội khoá 13. Thực hiện phân luồng cho học sinh cấp phổ thông để định hướng nghề nghiệp.

Công tác quản lý chất lượng đào tạo, nhất là chất lượng đào tạo của các trường đại học do địa phương quản lý; giải pháp quản lý chất lượng giáo dục đại học, gắn đào tạo với quy hoạch, dự báo và sử dụng nguồn nhân lực.

Thực hiện đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội; giải pháp để ổn định việc tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông và đại học trong giai đoạn 2016 – 2020 cũng là vấn đề dành chất vấn Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà trả lời chất vấn về việc thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý chất thải của các cơ sở công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, khu dân cư. Việc xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thẩm định triển khai các dự án để xảy ra sự cố môi trường. Quản lý xử lý về ô nhiễm môi trường và giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu. Việc quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Nhóm vấn đề dành cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân là về tinh giản biên chế, thực hiện đề án vị trí việc làm; giải pháp cải cách tiền lương, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật công vụ, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân trong đánh giá chế độ công vụ, công chức và đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Như thường lệ, tại kỳ họp cuối năm, Thủ tướng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trực tiếp và thời gian dành cho ông cũng là một buổi như các vị bộ trưởng khác. Trước khi trả lời trực tiếp Thủ tướng sẽ có một các báo cáo chung về các vấn đề nổi lên qua các phiên chất vấn.

Với đổi mới tại kỳ họp này, các vị đại biểu có thể giơ biển khi muốn tranh luận, các phiên chất vấn được kỳ vọng sẽ sôi động hơn.

Các phiên chất vấn sẽ bắt đầu từ sáng 15/11 và kéo dài trong 2,5 ngày.


Vũ Hân