#Sở Tài nguyên - Môi trường Hải Phòng

Hải Phòng thất thu từ khai thác cát
12:43 30/05/2019
Theo số liệu khảo sát lập quy hoạch của Sở Tài nguyên – Môi trường, TP Hải Phòng, khoáng sản cát làm vật liệu san lấp có trữ lượng 142 triệu m3.