#tuổi Mùi

Kỷ niệm vui với văn nhân - thi sĩ tuổi Mùi
22:39 20/02/2015
Những văn nhân – thi sĩ tuổi Mùi, mỗi người một vẻ nhưng dường như khi chọn con đường nghệ thuật này họ đều có một điểm chung đó là tận tâm hết sức với nghề nghiệp.