#Ngôi nhà Xanh LHQ

Ngôi nhà Xanh LHQ tại Hà Nội được giải thưởng công trình xanh thế giới
21:21 06/09/2018
Ngôi nhà Xanh LHQ (GOUNH) tại Việt Nam đã được nhận giải thưởng Lãnh đạo trong Thiết kế và Vận hành Bền vững, hạng mục dành cho trụ sở của tổ chức, của Hội đồng Công trình Xanh Thế giới (WorldGBC) trong Lễ trao Giải thưởng Công trình Xanh khu vực Châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức hai năm một lần.