#Thường vụ Quốc hội

Thống nhất 3 lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở
15:14 11/09/2020
Theo dự thảo Luật, quy định hỗ trợ hàng tháng sau khi nhập 3 lực lượng thì mỗi thôn có 1 tổ bảo vệ ANTT từ 7-10 người, toàn quốc có hơn 180 nghìn thôn, tức là có khoảng 1,5 triệu người, giảm khoảng 500 nghìn người so với hiện nay.  Với mức hỗ trợ 300.000đ/người/tháng thì sẽ giảm được 150 tỷ chi trả từ ngân sách
Tiếp tục bố trí Công an xã bán chuyên trách bảo vệ ANTT
10:03 11/09/2020
Có 126.084 Công an xã, thị trấn bán chuyên trách đã kết thúc nhiệm vụ Công an xã, đang dôi dư và phải bố trí cho các chức danh này được tiếp tục tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn xã nơi bố trí Công an xã chính quy