#quyết định phê chuẩn

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới 5 tỉnh
08:19 19/08/2015
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung và miễn nhiệm nhân sự UBND 5 tỉnh: Nghệ An, Quảng Trị, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Trà Vinh.