Thủ tướng phê chuẩn nhân sự mới 5 tỉnh

08:19 19/08/2015
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung và miễn nhiệm nhân sự UBND 5 tỉnh: Nghệ An, Quảng Trị, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Trà Vinh.

Cụ thể, đồng chí Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được phê chuẩn chức danh Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An, đồng thời miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An với đồng chí Nguyễn Xuân Lâm, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới. 

Đồng chí Nguyễn Hoài Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cũng được phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Hồ Thanh Tự, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị được miễn nhiệm để nhận nhiệm vụ mới. 

Đối với tỉnh Bạc Liêu, Thủ tướng ký quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh với đồng chí Trần Văn Tài, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu và đồng chí Trịnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu. 

Đồng chí Hồ Khải Hoàng, nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu và đồng chí Huỳnh Minh Hội, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu được phê chuẩn miễn nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ. 

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh đối với đồng chí Vũ Chí Thực, nguyên Giám đốc Công an tỉnh và miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh đối với đồng chí Lê Thanh Đấu, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, để nghỉ hưu theo chế độ.

Nam Phương