#công tác đấu tranh phòng

Ra mắt Hội đồng khoa học- công nghệ Tổng cục Cảnh sát
20:50 18/05/2015
Ngày 18/5, Tổng cục Cảnh sát đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam nhằm tôn vinh các nhà khoa học, công trình nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học hiện công tác trong Tổng cục Cảnh sát.Đồng thời, công bố quyết định thành lập, ra mắt Hội đồng Khoa học – Công nghệ Tổng cục Cảnh sát.