#thành phố Dublin

Interpol tổ chức Hội nghị chống tội phạm trong lĩnh vực dược phẩm
07:49 15/12/2014
Trong hai ngày 19 và 20 /11, tại thành phố Dublin (Ailen), Interpol tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác chống tội phạm trong lĩnh vực dược phẩm. Đại diện cảnh sát các quốc gia thành viên Interpol và các hiệp hội dược phẩm, công ty dược phẩm trên thế giới sẽ tham dự.