#lịch sử cách mạng Việt Nam

Bến cảng Nhà Rồng - nơi in dấu chân Người
09:23 04/06/2016
Ngày 5-6-1911, Bến cảng Nhà Rồng ghi dấu sự kiện có ý nghĩa là cột mốc khởi đầu đặc biệt của lịch sử cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Nơi đây, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lựa chọn là nơi ra đi tìm đường cứu nước mang theo lý tưởng và hy vọng vào một ngày không xa độc lập, tự do, bình đẳng, bác ái sẽ đến với đất nước, con người Việt Nam.