#UBND tỉnh Quảng Bình

Khen thưởng 2 cán bộ Công an dũng cảm cứu cháu bé trong đám cháy
18:37 06/03/2021
Ngày 6/3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đã dũng cảm cứu người, cứu tài sản trong đám cháy xảy ra ngày 17/2/2021 tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới.