Hỗ trợ gần 4 tỷ đồng tiền ăn cho học sinh người dân tộc thiểu số

Thứ Sáu, 27/10/2023, 15:02

Ngày 27/10, UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định hỗ trợ tiền ăn, chi phí sinh hoạt cho học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn với số tiền gần 4 tỷ đồng.

Theo đó, kinh phí được trích từ nguồn sự nghiệp giáo dục thuộc ngân sách tỉnh năm 2023 để cấp kinh phí cho UBND các huyện hỗ trợ tiền ăn học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT); Chi phí sinh hoạt cho sinh viên là người dân tộc thiểu số (DTTS); Học phí học kỳ II năm học 2022-2023 và học kỳ I năm học 2023-2024.

Hỗ trợ gần 4 tỷ đồng tiền ăn cho học sinh người dân tộc thiểu số -0
UBND tỉnh Quảng Bình quyết định chi gần 4 tỷ đồng hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

UBND tỉnh Quảng Bình quyết định, hỗ trợ tăng thêm tiền ăn đối với học sinh phổ thông đang học tại trường PTDTNT tỉnh và trường PTDTNT các huyện là 600.000 đồng/học sinh/tháng theo số tháng thực học và tối đa không quá 10 tháng/năm. Sinh viên là người DTTS thường trú học đại học, cao đẳng theo hình thức đào tạo chính quy được hỗ trợ với mức 2,7 triệu đồng/sinh viên/tháng theo số tháng thực học và không quá 10 tháng/năm.

Hỗ trợ gần 4 tỷ đồng tiền ăn cho học sinh người dân tộc thiểu số -0
Học sinh ở Quảng Bình được miễn học phí Học kỳ I năm học 2023-2024.

Trước đó, HĐND tỉnh Quảng Bình cũng đã thông qua nghị quyết về miễn học phí năm học 2023-2024, nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân. Theo nghị quyết này, học sinh ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, miền núi, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển được miễn học phí cả năm. Các khu vực còn lại, học sinh được miễn học phí kỳ I. Các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên bị giảm thu từ nguồn học phí sẽ được ngân sách hỗ trợ kinh phí.

Sông Lam
.
.
.