#Cách mạng hoa nhài

“Mùa xuân Arab” - 10 năm nhìn lại
14:54 17/12/2020
Ngày 17-12 cách đây 10 năm, một thanh niên bán bánh mì tên là Mohammed Bouazizi đã tự thiêu giữa phố ở Tunisia để phản đối chính quyền vì cuộc sống của anh ta quá khổ sở, lại còn phải chịu sự bất công nặng nề trong xã hội.
Một phương thức hoạt động chống phá nguy hiểm
08:15 17/08/2020
Là một phương thức hoạt động chống phá nguy hiểm nhưng “bất bạo động” lại thường được ngụy trang dưới danh nghĩa phản kháng “ôn hòa”, “dân sự”. Vì vậy, việc nhận diện đúng bản chất của phương thức “bất bạo động” không chỉ góp phần thống nhất nhận thức mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, từ đó chủ động trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn.