Vi phạm nhiều khuyết điểm, hiệu trưởng và hiệu phó trường Tiểu học bị kỷ luật

Thứ Bảy, 18/03/2023, 16:23

Có phát ngôn chưa đúng chuẩn mực trong thực hiện nhiệm vụ được giao đã thực hiện không đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục...cả hiệu trưởng và hiệu phó đều bị kỷ luật.

Ngày 18/3, tin từ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Trạch cho biết, cơ quan này đã có quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với lãnh đạo Trường tiểu học Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

Vi phạm nhiều khuyết điểm, hiệu trưởng và hiệu phó trường Tiểu học bị kỷ luật -0
Trường Tiểu học Quảng Thạch nơi ông Phương và bà Tâm bị kỷ luật.

Theo đó, qua công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát về các nội dung tố cáo đối với lãnh đạo Trường tiểu học Quảng Thạch, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Trạch đã kết luận: Ông Nguyễn Hoài Phương, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng và bà Dương Thị Thanh Tâm, Phó Bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường TH Quảng Thạch đã có các vi phạm, khuyết điểm sau: Thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá, xếp loại đảng viên và viên chức hàng năm dẫn đến việc thực hiện không đúng quy định; chỉ đạo công đoàn và ban thanh tra nhân dân lập biên bản đối với một đảng viên không đúng quy trình; không kiểm tra, xem xét xử lý khi phát hiện đảng viên, viên chức vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục; thiếu kiểm tra, giám sát để Công đoàn trường tổ chức hội nghị và cùng với Hội đồng sư phạm ký vào tờ trình đề nghị chuyển công tác đối với nhân viên thư viện - thiết bị không đúng với thẩm quyền, trình tự theo quy định’ có phát ngôn chưa đúng chuẩn mực; trong thực hiện nhiệm vụ được giao đã thực hiện không đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục trong việc bổ nhiệm viên chức kế toán làm Tổ trưởng Tổ Hành chính-Văn phòng...

Căn cứ tính chất, mức độ khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Hoài Phương và bà Dương Thị Thanh Tâm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Trạch đã quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Phương và bà Tâm.

Lam Hồng
.
.
.