Đề nghị kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Thứ Sáu, 17/03/2023, 08:07

Người nhà ông Dương Tiến Dũng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau sở hữu cổ phần của Công ty CP Dịch vụ - Thương mại Cà Mau trong thời điểm ông này có thẩm quyền trong việc ký phê duyệt cổ phần hóa.

Ngày 17/3, nguồn tin của PV cho biết, trong nội dung báo cáo của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, xác minh, đề xuất hướng xử lý nội dung phản ánh, kiến nghị của tập thể cán bộ hưu trí tỉnh Cà Mau có đề nghị việc cổ phần hoá, chuyển nhượng cổ phần cho một Phó Chủ tịch UBND tỉnh không đúng quy định của pháp luật tại Công ty CP dịch vụ - thương mại (DVTM) Cà Mau; qua kiểm tra, xác minh, cho thấy nội dung phản ánh, kiến nghị này là đúng.

Đề nghị kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau -0
Việc cổ phần hóa Công ty CP DVTM Cà Mau có nhiều thiếu sót (ảnh minh họa).

Cụ thể, việc cổ phần hóa Công ty DVTM Cà Mau được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định 109/2007/NĐ-CP và Nghị định 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Sau đó, ông Dương Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (thời điểm đó) phê duyệt phương án xử lý nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp chuyển Công ty DVTM Cà Mau thành công ty cổ phần. Theo đó, vốn điều lệ của công ty là 25 tỉ đồng, số lượng cổ phần phát hành lần đầu là 2,5 triệu cổ phần (mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng loại cổ phần phổ thông).

Nhà đầu tư chiến lược là Công ty CP Tập đoàn Intimex, với phương thức bán cổ phần bằng thỏa thuận góp vốn, cụ thể: Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính với 1.848.000 cổ phần, tương đương 73,92% tỷ lệ vốn góp (chuyển nợ thành vốn góp theo tỷ lệ 1:1); Công ty CP Tập đoàn Intimex với 625.000 cổ phần, tương đương 25% tỷ lệ vốn góp (góp bằng tiền mặt); cán bộ, công nhân viên của công ty, với 27.000 cổ phần, tương đương 1,08% tỷ lệ vốn góp (góp bằng tiền mặt). Công ty DVTM Cà Mau được chuyển thành Công ty CP DVTM Cà Mau và đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2013.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra việc UBND tỉnh Cà Mau không ràng buộc trách nhiệm nhà đầu tư chiến lược theo quy định của pháp luật, vi phạm khoản 3 Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, dẫn đến sau hơn một năm (từ 1/1/2013 đến 23/7/2014) Công ty CP DVTM Cà Mau đi vào hoạt động, Công ty CP Tập đoàn Intimex đã chuyến nhượng toàn bộ 625.000 cổ phần cho ông Trần Văn Đàm (em rể ông Dương Tiến Dũng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nguyên Trưởng ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, người phê duyệt phương án xử lý nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp chuyển Công ty DVTM Cà Mau thành công ty cổ phần).

Thanh tra Chính phủ cũng xác định, người nhà ông Dương Tiến Dũng gồm 2 người con ruột (Dương Anh Đào, Dương Dũng Trí), em vợ (Trần Hồng Nga) và em rể (Trần Văn Đàm) sở hữu cổ phần của Công ty CP DVTM Cà Mau trong thời gian từ tháng 7/2014 đến tháng 1/2018. Việc sở hữu cổ phần này xuất phát từ việc nhận chuyển nhượng cổ phần của tổ chức, cá nhân khác (Công ty CP Tập đoàn Intimex; bà T.T.L và một số cá nhân khác), không phải được quyền sở hữu từ phương án xử lý nợ gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp chuyển Công ty DVTM Cà Mau thành công ty cổ phần mà Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt (người ký trực tiếp là ông Dương Tiến Dũng).

Như vậy, việc cổ phần hóa Công ty DVTM Cà Mau chưa được thực hiện đúng theo quy định trong việc ràng buộc trách nhiệm của nhà đầu tư chiến lược, dẫn đến việc nhà đầu tư chiến lược chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn (tối thiểu là 5 năm) cho ông Trần Văn Đàm. Cũng theo Thanh tra Chính phủ, người nhà của ông Dũng sở hữu cổ phần của Công ty CP DVTM Cà Mau trong thời điểm vừa kết thúc quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp mà ông Dũng là người có thẩm quyền trong việc cổ phần hoá. Do đó, cần tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Dương Tiến Dũng về những vi phạm như đã nêu.

Hiện người thân của ông Dương Tiến Dũng không còn sở hữu cổ phần của Công ty CP DVTN Cà Mau.

Văn Đức - B.GIa
.
.
.