Thừa Thiên Huế giải trình việc “Chủ tịch tỉnh 18 tháng không tiếp dân”

11:25 12/10/2021

Tại báo cáo gửi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chưa nêu rõ việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh nên sau đó đã giải trình bổ sung.

Sáng 12/10, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh vừa có văn bản gửi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải trình việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Trước đó, vào chiều 11/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị Góp ý báo cáo chuyên đề giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp năm 2021. Thông tin tại hội nghị cho biết, trong suốt 18 tháng, có 5 lãnh đạo cấp tỉnh chỉ tiếp dân 1 ngày và 4 Chủ tịch các tỉnh, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế không tiếp dân ngày nào trong 18 tháng.

Thừa Thiên Huế giải trình việc “Chủ tịch tỉnh 18 tháng không tiếp dân” -0
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ tiếp công dân định kỳ tại huyện Nam Đông vào ngày 27/5/2020.

Liên quan đến sự việc này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, theo yêu cầu trước đó của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp năm 2021, ngày 29/7, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có báo cáo gửi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/6/2021.

Tuy nhiên, báo cáo này chưa nêu rõ việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh nên ngày 30/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã ký công văn gửi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải trình việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thừa Thiên Huế giải trình việc “Chủ tịch tỉnh 18 tháng không tiếp dân” -0
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ trong buổi đối thoại với người dân thuộc diện di dời giải phóng măt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế vào ngày 6/3/2021.

Theo nội dung công văn này, trong kỳ báo cáo nói trên (năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021), Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (thời điểm này ông Phan Ngọc Thọ làm Chủ tịch UBND tỉnh - PV) đã tiếp công dân 10 ngày với 54 lượt, 73 người.

"Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nên trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, do bận nhiều công việc nên đã ủy quyền cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ thay Chủ tịch UBND tỉnh vào các ngày Chủ tịch UBND tỉnh bận việc đột xuất để đảm bảo ít nhất tiếp công dân 1 ngày trong một tháng theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013", nội dung trong công văn giải trình của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nêu rõ.

Anh Khoa