Thẩm tra các ứng viên GS, PGS có bài báo công bố nhiều bất thường

11:25 15/01/2022

Đó là một trong những nội dung mà Hội đồng Giáo sư Nhà nước (GSNN) vừa chỉ đạo, yêu cầu các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021 khi thực hiện phỏng vấn xét giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS).

Hội đồng Giáo sư nhà nước (GSNN) vừa có công văn yêu cầu các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021 đặc biệt quan tâm, thực hiện tốt một số công việc trọng tâm trong quá trình xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Theo đó, Hội đồng GSNN yêu cầu Hội đồng Giáo sư liên ngành quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng GSNN, bảo đảm mục tiêu nâng cao chất lượng, đề cao tính công khai, minh bạch và đánh giá đúng chất lượng hồ sơ ứng viên.

Thẩm tra các ứng viên GS, PGS có bài báo công bố nhiều bất thường -0
Hội đồng GSNN đề nghị các Hội đồng GS ngành, liên ngành đề cao tính minh bạch, đánh giá đúng chất lượng hồ sơ ứng viên.

Chú ý xem xét về mặt chuyên môn, học thuật, tính liêm chính khoa học trong các công trình khoa học của ứng viên; thẩm tra, phỏng vấn để có đánh giá chính xác, khách quan về những trường hợp ứng viên có số lượng bài báo công bố nhiều bất thường trong thời gian ngắn; thẩm định kỹ những hồ sơ ứng viên có ý kiến phản ánh của xã hội về chất lượng công trình khoa học, chất lượng tạp chí. Kịp thời xem xét, phối hợp giải quyết các phản ánh, kiến nghị và khiếu nại tố cáo có liên quan đến ứng viên và hoạt động của Hội đồng.

Được biết, năm nay có 447 ứng viên GS, PGS được đề nghị xét công nhận chức danh GS,PGS gồm: 66 ứng viên GS và 381 ứng viên PGS tại 25 ngành, liên ngành.

Huyền Thanh
.
.