Tập trung ứng dụng Đề án 06 phục vụ an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2024

Thứ Hai, 20/11/2023, 17:13

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý, các thành viên của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ tập trung hoàn thành những phần việc, nhiệm vụ đang còn chậm, muộn; ứng dụng mạnh mẽ dữ liệu từ Đề án 06, CCCD, VNeID để phục vụ an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2024; hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn tài chính chính thống, phòng, chống hiệu quả “tín dụng đen”…

Chiều 20/11, dưới sự chủ trì của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ đã tổ chức phiên họp tháng 11. Tham dự phiên họp có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ; đại diện lãnh đạo, thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ ở các bộ, ngành và UBND TP Hà Nội.

Đẩy mạnh Đề án 06 trên các lĩnh vực ở tất cả bộ, ngành, địa phương

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, phiên họp tháng 11 tập trung đánh giá, rà soát, đôn đốc những nhiệm vụ trong triển khai Đề án 06, chuẩn bị cho hội nghị sơ kết 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Cùng với đó, các đại biểu thảo luận về những nhiệm vụ của Đề án Trung tâm Dữ liệu quốc gia, một đề án rất quan trọng của Chính phủ.

Tập trung ứng dụng Đề án 06 phục vụ an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2024 -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại phiên làm việc.

Đánh giá từ đầu năm đến nay, công tác triển khai Đề án 06 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, lan tỏa rất lớn, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết: Các địa phương và đặc biệt là nhân dân đánh giá rất cao những nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, thành viên của Tổ công tác triển khai Đề án 06, cùng với đó, đã nâng cao công tác quản lý Nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.  

Nhấn mạnh yếu tố phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của Đề án 06, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 ở từng bộ, ngành phải nghĩ đến những việc gì có lợi cho nhân dân, doanh nghiệp và cố gắng thực hiện bằng được. Nhân dân có đồng tình ủng hộ thì mới thành công. Những kết quả trong thời gian qua đã thể hiện sự hưởng ứng, đồng lòng của nhân dân, doanh nghiệp, xã hội đối với Đề án 06, cần phải đẩy mạnh trên các lĩnh vực ở tất cả bộ, ngành, địa phương.

Đề cập đến 27 nhiệm vụ chậm tiến độ, trong đó có 11 nhiệm vụ đã được Chính phủ, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ đôn đốc nhiều lần, nhưng các công việc này vẫn còn chuyển biến chậm, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị rút gọn phần báo cáo trung tâm, dành nhiều thời gian để các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế, chậm tiến độ ở từng nhiệm vụ và chỉ ra những nguyên nhân, trách nhiệm của bộ, ngành nào.

Đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12, Bộ trưởng Tô Lâm gợi mở các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 cần đưa ra những giải pháp để làm sạch dữ liệu ở từng lĩnh vực, bộ, ngành; tập trung ứng dụng Đề án 06 phục vụ những chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán; phục vụ các hoạt động ngân hàng giúp người dân tiếp cận tài chính chính thống, phòng, chống “tín dụng đen”.

Tập trung ứng dụng Đề án 06 phục vụ an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2024 -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc điều hành tham luận tại phiên họp.

Chủ trì tham luận, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các đại biểu phát biểu, tập trung trao đổi ngắn gọn, nêu rõ nội dung, đề xuất, trên cơ sở gợi mở của đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 theo từng nhiệm vụ của bộ, ngành mình được giao phụ trách, nhất là 27 nhiệm vụ còn chậm, muộn...

Ứng dụng dữ liệu dân cư,  đẩy mạnh việc chi trả chế độ bảo hiểm xã hội... trong dịp Tết Nguyên đán 2024

Bám sát những nội dung định hướng của Bộ trưởng Tô Lâm và Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ đưa ra, đại diện Bộ Tư pháp báo cáo về những nội dung liên quan đến yếu tố pháp lý trong việc thực hiện những nhiệm vụ chung của đề án và từng phần việc cụ thể của các bộ, ngành có liên quan đến Bộ Tư pháp. Hiện có 15 nhiệm vụ của Bộ Tư pháp chưa hoàn thành trong năm 2023. Lưu ý về công tác xác nhận lý lịch tư pháp, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị lãnh đạo Bộ Tư pháp và các bộ, ngành cần nghiên cứu để “rút gọn”, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, nhất là những người lao động.

Tập trung ứng dụng Đề án 06 phục vụ an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2024 -0
Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thư ký Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ báo cáo kết quả triển khai đề án.

Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ Y tế báo cáo về những phần việc liên quan đến 2 dịch vụ công liên thông, hồ sơ sức khỏe điện tử. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội báo cáo về triển khai sổ sức khỏe điện tử cũng như kiến nghị đề xuất với các bộ, ngành hỗ trợ một số nội dung có liên quan.

Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo về 5 nội dung còn tồn tại, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng Đề án 06 đảm bảo an sinh xã hội phục vụ nhân dân, nhất là những đối tượng yếu thế thời gian tới, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán 2024. Báo cáo về 5 nhiệm vụ chậm, muộn, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra các giải pháp và khẳng định thời gian hoàn thành trong tuần đầu tháng 12.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Cơ yếu Chính phủ… lần lượt báo cáo về các phần việc, nhiệm vụ được giao và kiến nghị, đề xuất những giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Tập trung ứng dụng Đề án 06 phục vụ an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2024 -0
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại phiên làm việc.

Phát biểu kết luận phiên họp, Bộ trưởng Tô Lâm đã nhấn mạnh 5 nội dung trọng điểm, cụ thể. “Sau cuộc họp này, Thư ký Tổ công tác sẽ có thông báo cụ thể về thời gian phải hoàn thành từng nhiệm vụ để các đồng chí về báo cáo Bộ trưởng, trưởng ngành tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, trong đó, những nhiệm vụ về tháo gỡ “điểm nghẽn” phải ưu tiên thực hiện ngay, nhất là tháo gỡ điểm nghẽn về kinh phí theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Nghị quyết 185 của Chính phủ”- Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh

Đề cập triển khai Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia của Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các bộ, ngành cần gửi thông tin về Cơ sở dữ liệu quốc gia, khẩn trương cung cấp thêm thông tin, làm rõ các yêu cầu, thông số các hệ thống triển khai tại Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Tập trung ứng dụng Đề án 06 phục vụ an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2024 -0
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại phiên làm việc.

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cử cán bộ tham gia khảo sát trực tiếp về nhu cầu hiện tại cũng như các hệ thống dự kiến đề xuất triển khai của các cơ quan trong giai đoạn 2023-2025; phối hợp xây dựng lộ trình, kế hoạch đầu tư, triển khai phù hợp với việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia đảm bảo đáp ứng nhu cầu của các cơ quan với mục tiêu đồng bộ, bảo mật, tránh lãng phí; bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; trình thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 3.0) làm cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, quản lý và vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Tập trung ứng dụng Đề án 06 phục vụ an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2024 -0
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành phát biểu tại phiên làm việc.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị các bộ, ngành tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trong tháng 12/2023, phục vụ quản trị, vận hành các trung tâm dữ liệu. Cùng với đó, tập trung ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để thúc đẩy các chính sách thực hiện an sinh xã hội cho các đối tượng được hưởng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đánh giá Bộ Công an phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội rà soát, xác thực thông tin với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành (bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, cơ sở dữ liệu lao động, việc làm), Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thành viên Tổ công tác thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đôn đốc 6 đơn vị gồm: Hải Dương, Bình Thuận, Tây Ninh, Huế, Đà Nẵng, Bình Dương khẩn trương triển khai thu thập, cập nhật dữ liệu về lao động, việc làm trên phần mềm gắn với Cơ sở dữ liệu dân cư.

Đôn đốc các đơn vị hoàn thành việc nhập thông tin người có công trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời, rà soát làm sạch thông tin có sai khác khi đối khớp, xác thực với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo, dữ liệu bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; xây dựng chương trình, phối hợp với Bộ Công an để triển khai giải pháp đồng bộ các dữ liệu ngành lao động, để đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống.

Thông tin Bộ Công an đang hoàn thiện giải pháp tạo lập tài khoản an sinh xã hội phục vụ chi trả không dùng tiền mặt trên VNeID, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, triển khai giải pháp chi trả qua VNeID trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh việc chi trả lương hưu, chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân cho các đối tượng được hưởng trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả.

Đẩy nhanh các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư, CCCD, định danh điện tử cho ngành ngân hàng triển khai trong tháng 12/2023 và đầu năm 2024; triển khai giải pháp đánh giá khả tín khách hàng vay để người dân tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, giảm thiểu tội phạm “tín dụng đen”.

Hoàng Phong
.
.
.