Ra mắt cổng thông tin chia sẻ về chuyển đổi số

08:46 15/01/2022

Cổng thông tin T63 - Câu chuyện số của 63 tỉnh, thành phố vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ra mắt tại địa chỉ T63.mic.gov.vn.

Đây là nơi để các địa phương chia sẻ các bài học kinh nghiệm, lan tỏa những cách làm hay trong quá trình chuyển đổi số. Tại Cổng thông tin này, hiện các tỉnh, thành phố đã có thể tự đưa câu chuyện của địa phương mình lên theo các chủ đề về Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, COVID-19, công nghệ số, với yêu cầu bài viết không quá 1.000 từ và clip thì không quá 12 phút.

Đây cũng sẽ là kho câu chuyện gốc để các cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương khai thác, xây dựng các phóng sự, infographic để góp phần lan tỏa, chia sẻ rộng rãi những câu chuyện hay về chuyển đổi số.

Hùng Quân
.
.