Đẩy mạnh công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác lý luận

14:03 14/01/2022

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã tổ chức nghiên cứu và báo cáo lãnh đạo Bộ Công an 33 chuyên đề; tham mưu với Bộ Công an báo cáo Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương 5 chuyên đề; tổ chức 15 hội thảo, tọa đàm về những vấn đề ANTT trọng điểm…trong năm 2021, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ giao. 

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trung tướng Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an.

Đẩy mạnh công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác lý luận -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị.

Trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm 2021, Trung tướng Đỗ Lê Chi nêu rõ, thời gian qua, lĩnh vực quản lý khoa học - công nghệ đã tạo được bước tiến đột phá trên nhiều mặt về kỹ năng quản lý theo chức năng và tham mưu, tổ chức triển khai những chương trình lớn, có tầm vóc, quy mô trong toàn lực lượng. Khối lý luận (Viện Lý luận) đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an những chương trình nghiên cứu lý luận căn bản, toàn diện.

Khối nghiên cứu chiến lược (Viện Chiến lược) tiên phong phát động phong trào tự đào tạo, trang bị kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Viện Lịch sử hoàn thành một số công trình lớn, mang ý nghĩa lịch sử của Ngành. Nhờ kết quả đó, nghiên cứu, tổng kết lịch sử đã góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế của Bộ Công an.

Đẩy mạnh công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác lý luận -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trào Cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở tặng Ban Nghiên cứu chiến lược về trật tự, an toàn xã hội.

Tạp chí CAND đã bám sát chủ trương, định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; tham mưu với Bộ Công an chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác tạp chí CAND bảo đảm tiêu chí khoa học, nghiệp vụ. Các kỳ ấn phẩm tạp chí có định hướng riêng, triển khai hướng đi rõ ràng, bảo đảm tiêu chí, tôn chỉ, mục đích...

 Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã chủ động theo dõi sát tình hình, tổ chức nghiên cứu và báo cáo lãnh đạo Bộ Công an 33 chuyên đề; tham mưu Bộ Công an báo cáo Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương 5 chuyên đề; tổ chức 15 hội thảo, tọa đàm về những vấn đề an ninh, trật tự trọng điểm, biên soạn 3 sách chuyên khảo. Đồng thời, báo cáo Bộ Công an phê duyệt, chủ động triển khai Kế hoạch nghiên cứu chiến lược năm 2021, nghiên cứu 20 chuyên đề chiến lược, lựa chọn, biên tập làm tài liệu tham khảo phục vụ Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77…

Đẩy mạnh công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác lý luận -0
Trung tướng Đỗ Lê Chi phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đánh giá thực trạng, những khó khăn, vướng mắc; đồng thời, đề xuất giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương các kết quả, thành tích mà Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã đạt được; đồng thời yêu cầu, thời gian tới, bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà Cục đã đề ra, đơn vị cần nhận thức rõ, chính xác và tập trung làm tốt hơn nữa chức năng “tham mưu chiến lược”, xác định rõ đây là chức năng xuyên suốt trên tất cả các mặt công tác từ nghiên cứu chiến lược, khoa học, lý luận, lịch sử, thông tin khoa học.

Đẩy mạnh công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác lý luận -0
Trung tướng Đỗ Lê Chi trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phải là đơn vị tiên phong đổi mới toàn diện phương thức, biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu hiện đại hóa lực lượng CAND. Tập trung xây dựng thể chế liên quan đến chức năng nhiệm vụ đơn vị. Đẩy mạnh công nghệ chuyển đổi số, nhất là trong lĩnh vực công tác lý luận, bách khoa thư, thông tin, tạp chí.

Trong nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học ưu tiên các vấn đề mới, khó, đặc thù, đặc biệt; các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghiệp an ninh, kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự; nâng cao kỹ năng về trinh sát, điều tra, quản lý Nhà nước về ANTT…

Đẩy mạnh công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác lý luận -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu dự hội nghị.

Đảng ủy, lãnh đạo Cục cần tập trung phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thành hạ tầng kỹ thuật của Tạp chí CAND điện tử nhanh, mạnh, hiện đại, đa dạng. Bên cạnh đó, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ huy, tạo sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ, công khai, minh bạch; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, thanh tra, kiểm tra nhằm triển khai hiệu quả các mặt công tác.

Vũ Linh
.