Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Thứ Hai, 18/09/2023, 19:07

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, theo ý kiến đề nghị của Ban Công tác đại biểu, việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp 6 sẽ được tiến hành trong 3 phiên họp.

Tiếp tục Phiên họp thứ 26, ngày 18/9, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội trong kỳ họp thứ 6 là 25 ngày; khai mạc vào ngày 23/10/2023 và dự kiến bế mạc vào sáng ngày 29/11/2023, trong đó có bố trí Quốc hội làm việc 3 ngày thứ bảy. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt, cụ thể: đợt 1 là 20,5 ngày, từ ngày 23/10 đến sáng ngày 16/11/2023; đợt 2 là 4,5 ngày: từ ngày 24/11 đến sáng ngày 29/11/2023.

Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. -0
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo Một số vấn đề về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 6.

Một trong những nội dung quan trọng là Quốc hội dự kiến sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến một số cơ quan và căn cứ tình hình thực tế, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị bố trí nội dung lấy phiếu tín nhiệm tại 3 phiên. Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, theo ý kiến đề nghị của Ban Công tác đại biểu, việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp 6 sẽ được tiến hành trong 3 phiên họp.

Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. -0
Đại diện Chính phủ dự phiên họp.

Việc lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội lần này được tiến hành theo Nghị quyết 96 vừa được Quốc hội thông qua hôm 23/6 tại kỳ họp 5. Theo quy định thì Quốc hội không lấy phiếu tín nhiệm đối với người được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm. Cũng theo quy định tại Nghị quyết 96, chậm nhất là 45 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm; có văn bản yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm gửi báo cáo và bản kê khai tài sản, thu nhập.

Về các vấn đề khác, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, sau phiên họp tháng 9/2023, phần lớn nội dung kỳ họp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, trong đó tiếp tục cho ý kiến lần 2 đối với các dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, báo cáo về kiến nghị của cử tri và một số vấn đề quan trọng khác sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 10/2023.

Thu Thuỷ
.
.
.