Quảng Nam quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Năm, 23/06/2022, 09:28

Sáng 23/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh gồm 15 đồng chí. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh, đối với Quảng Nam, trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc vai trò, vị trí của công tác PCTNTC; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về PCTN, lãng phí, tiêu cực.

Quảng Nam thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh -0
Các thành viên trong Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh Quảng Nam.

Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh Quảng Nam được thành lập là minh chứng cho sự quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp PCTNTC từ Trung ương đến địa phương.

“Với tinh thần đó, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh xin hứa trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà sẽ tuyệt đối tuân thủ, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; thực hiện đầy đủ, đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư”, đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTNTC; từng thành viên trong Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh cần phát huy tinh thần, trách nhiệm nêu gương trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trên từng lĩnh vực công tác; nêu gương trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và trong đấu tranh PCTNTC.

Ngọc Thi
.
.
.