Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND để tăng tuổi nghỉ hưu

Thứ Tư, 09/03/2022, 13:24

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND nhằm rút ngắn khoảng cách về tuổi nghỉ hưu của sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân Công an so với tuổi nghỉ hưu của người lao động đã được điều chỉnh tăng theo quy định của Bộ luật Lao động.

Ngày 8/3, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đã chủ trì Phiên họp Thường trực Uỷ ban mở rộng thẩm tra sơ bộ đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022).

Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND -0
Toàn cảnh phiên họp.

Tham dự có phiên họp có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Theo Tờ trình của Chính phủ, việc trình Quốc hội xem xét cho ý kiến và thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 28 ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đồng thời, để rút ngắn khoảng cách về tuổi nghỉ hưu của sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân Công an so với tuổi nghỉ hưu của người lao động đã được điều chỉnh tăng theo quy định của Bộ luật Lao động, bảo đảm phù hợp với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND…

Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND -0
Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành tham dự phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến về sự cần thiết ban hành luật, phạm vi điều chỉnh và nội dung của chính sách dự kiến được dự án luật điều chỉnh, trình tự thủ tục và thời điểm trình Quốc hội xem xét dự án luật.

Các đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu làm rõ hơn tính cấp thiết của việc trình dự án luật tại Kỳ họp thứ 3 (vào tháng 5/2022); việc bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với một số luật có liên quan; đánh giá tác động kỹ lưỡng các chính sách của dự án luật; tiếp tục rà soát, tổng kết thực tiễn, bám sát chủ trương của Đảng để xác định phạm vi điều chỉnh phù hợp của dự án luật. Qua đó, xây dựng báo cáo bổ sung gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dự kiến, Đợt 1 Phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (diễn ra từ 10 đến 16/3) cũng sẽ xem xét nội dung này.

A.Quỳnh
.
.
.