Tăng tuổi nghỉ hưu năm 2022

Thứ Bảy, 01/01/2022, 08:51

Theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu, tuổi nghỉ hưu năm 2022 của người lao động sẽ tăng lên so với năm 2021.

Cụ thể, tuổi nghỉ hưu năm 2022 đối với lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 55 tuổi 8 tháng đối với nữ và đủ 60 tuổi 6 tháng đối với nam. So với tuổi nghỉ hưu năm 2021 thì tuổi nghỉ hưu năm 2022 đã được điều chỉnh tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ.                                                        

Nguyễn Hương
.
.
.